Deze foto’s kunnen wij helaas niet meer maken.

Vanmorgen bereikte ons het droeve bericht dat onze goede vriend Guy Maathuis, voorzitter van de MGCC Luxemburg is overleden.

Het is een enorme schok die we nog niet te boven zijn.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte om dit verlies te kunnen verwerken.

Wij zullen nog veel aan je denken.

Guy R.I.P

Petra en Nico Tuk

Free translation:

Unfortunately we can no longer take these photos.

This morning we received the sad news that our good friend Guy Maathuis, chairman of the MGCC Luxembourg has passed away.

It is an enormous shock that we have not yet recovered.

We wish his family and friends a lot of strength to be able to cope with this loss.

We will be thinking about you a lot.

Guy R.I.P

Petra and Nico Tuk