Woorden zijn iets waar je moet mee zeggen…
Maar hier is zeggen te weinig, enkel het hart wat ik beleefd heb met de keren dat ík Guy ontmoet heb , en daarom is schrijven schappen om gewoon te zeggen…, ga je missen, niet als MG wereld maar als een man welke een gevoel had met mensen met passie, het ga je goed …,hierboven en kijk gerust naar beneden…, jou werk gaat voort.

Patrick
MG club Antwerp

 

Free translation:

Words are something you have to say with …
But here is not enough to say, only the heart that I have experienced with the times that I have met Guy, and that is why writing is just to say …, you will miss, not as MG world but as a man who felt with people with passion, you are doing well …, above and feel free to look down …, your work continues.

Patrick
MG club Antwerp