Hierbij condoleer ik de familie met het overlijden van Guy.

Gezien zijn MG passie en de velen , die hem persoonlijk gekend hebben, is het een groot verlies voor de familie en zijn dierbaren.

Patrick Roosen – voorzitter MGTTO
Holland

 

Free translation: I hereby offer my condolences to the family on the death of Guy.

Given his MG passion and the many who have known him personally, it is a great loss to the family and his loved ones.

Patrick Roosen – Chairman MGTTO
Holland